Sàn phun nước nghệ thuật, cấu tạo sân phun nước như thế nào?

Đài phun nước đã và đang tiếp tục là một trong những cảnh quan được ưa chuộng nhất hiện nay. Đài phun nước gồm nhiều loại khác nhau như đài phun nước phao nổi, đài phun nước bằng đá, đài phun nước nhiều tầng, đài phun nước nghệ thuật… Trong đó không thể không nhắc đến đài phun nước âm sàn hay còn gọi là sân phun nước.